Khăn Oshibori

Image
 • Chất liệu: Chất liệu: 100% Cotton OE 20/1 x 20/1 x 20/1,
 • Kích thước: サイズ: 20x30cm, 28x28cm, 34x34cm
 • Trọng lượng: 重さ:262g, 264g, 300g, 338g...

Liên hệ

 • - Email: khanbongxuatkhau@gmail.com.
 • - Tel1: 0362.470.999.
 • - Tel1: 0944.576.555.
 • - Address: Nhà Bà Hoa, Thôn Phương La 2, X. Thái Phương, H. Hưng Hà,Thái Bình.

SEO

 • Khăn bông xuất khẩu
 • Khăn bệnh viện
 • Khăn thể thao
 • Khăn tay
 • Khăn spa, khăn trải giường